Home
 

Tien poerbęste Friese topsporters uit heden en verleden


Wilt u "Poerbęst" (180 pagina's) kopen? Maak dan €13,95 over op banknummer NL23RABO 035.95.10.353 t.n.v. H. Walstra te Sneek o.v.v. Poerbest, uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Vervolgens wordt het boek, zonder verdere portokosten, zo snel mogelijk toegestuurd.

Onderstaand vindt u meer informatie over dit boek

POERBÊST

Jeen van den Berg vertelt over zijn Elfstedentochtwinst.
De triomfen van Atje Keulen-Deelstra.
Johan Zuidema verhaalt over die oneindige solo tegen Juventus.
De Champions League avonturen van Foppe de Haan met “zijn” club.
Het Olympisch volleybalgoud van Jan Posthuma!
Martje de Vries en het Europese volleybalbrons met Oranje in 1985.
Waarom springt fierljepper Bart Helmholt verder dan zijn schaduw?
Chris Wassenaar, een kaatsfenomeen met een verschroeiend harde opslag.
Meervoudig winnaar van het skűtsjesilen… Douwe Visser.
Epke Zonderland turnt zich naar Olympische onsterfelijkheid.

Geschreven portretten over deze topsporters en interviews mét deze topsporters.
In woord en beeld:

Tien poerbęste Friese topsporters uit heden en verleden


Poerbest
Recensie Friesch Dagblad d.d. 18 februari 2014